Šokiai vaikams mūsų šokių klube.

Renkama vaikų šokių grupė. Vaikai mokinsi šokti gatvės šokių stilius, yra ruošiami konkursinei veiklai. Skiriamas didelis dėmesys vaiko šokio improvizacijai.

 

Vaikai šoka savo sukurtas kompozicijas, taip pat vaikas mokosi šokti komandoje. Vaikų veikla, kurioje skiriama laiko muzikai ir judėjimui, yra būdas pagerinti vaikų nuotaiką ir sukurti sąlygas išlieti kūrybinę energiją. Muzikos ir judėjimo patirtis padeda vystyti abu smegenų pusrutulius ir prisideda prie vaikų socialinės ir emocinės, fizinės, pažinimo ir kalbos raidos.

 

Vaikai vysto kūno raumenis ir judėjimo gebėjimus ( judėdami pagal muziką ir dalyvaudami kitoje judrioje veikloje) ir tyrinėja įvairius kūno judėjimo būdus ( pvz; sugalvodami skirtingus būdus, kaip patekti kitapus linijos jos neužminant). Žaisdami judrius žaidimus (pvz; „Paskui vadą“), jie lavina pusiausvyrą ir koordinaciją. Vaikai taip pat stiprina rankų raumenis bandydami groti muzikiniais instrumentais ir žaisdami pirštų žaidimus. Taip vystosi ir fizinė vaikų raida.

 

Muzikos ir judėjimo erdvėje vaikai taip pat sprendžia problemas: mąsto logiškai ir argumentuoja aiškindamiesi, kaip padaryti, kad skarelė plazdėtų lyg vėjo pučiama, kuriuo muzikos instrumentu galima išgauti griaustinio garsą. Jie kuria žodžių junginius, bando rimuoti ir sieja tuos bandymus su judesiais. Vaikai susipažįsta su skaitmenų sąvokomis, trepsėdami kojomis ir ritmiškai plodami. Jie demonstruoja ir simbolinį mąstymą, kai imituoja dramblio eiseną ar striksiantį kiškutį. Taip vystosi vaiko pažinimo raida.

 

Vaikai lavina ir tobulina klausymosi įgūdžius, pastebėdami tempo ir intonacijos pasikeitimus. Jie sugeba suderinti šokį su plojimu. Dainuodami dainas ir žaisdami žaidimus, vaikai susipažįsta su naujais žodžiais ir sąvokomis. Lavėja jų pusiausvyra. Vaikai lavina fonologinius įgūdžius, žaisdami su kalbos garsais ir ritmu ir pratinasi skaityti, sekdami savo mėgstamų dainelių žodžius. Taigi lavėja ir vaiko kalbos raida.

 

Muzika ir judri veikla yra kasdieninio vaikų grupės gyvenimo dalis. Ugdymo(si) tikslų išmanymas padės pamatyti, kad muzikos ir judrios veiklos patirtis gali  vaikus džiuginti ir tuo pat metu lavinti.

Šokių pamokos

Kontaktai

Baltijos pr. 10A,
tačiau įvažiavimas
iš Dubysos g. pusės tarp
DEPO ir AKROPOLIO.
Žemėlapis


Tel. 8 676 34374
info@ufas.lt